Eigen - aardigheden

 

Iedereen heeft zijn eigen – aardigheden. Gelukkig maar, want anders zou de samenleving erg saai en kleurloos worden. Talenten zijn wonderwel goed verdeeld en iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en eigenschappen. Soms is het een lange interessante zoektocht naar die persoonlijke kwaliteiten, die tegelijkertijd ook je valkuil kunnen zijn. Je maakt bewust en onbewust gebruik van jouw kwaliteiten en zet deze in waar het kan en waar nodig.

Sommige eigen - aardigheden kunnen ook behoorlijk in de weg staan in het dagelijks leven. Het kan lastig zijn om bepaalde noodzakelijke taken in de praktijk uit te voeren, thuis, op je werk of studie. Doelen bereiken lukt dan alleen door ‘buitensporig’ je best te doen of via vele omwegen. 

Als profesional organizer werk ik veel en graag samen met mensen met (kenmerken van) ADHD en ADD. Vaak zijn dit zeer talentvolle en sprankelde mensen. Mensen met (kenmerken van) ADHD en ADD ervaren doorgaans veel onrust en vinden het lastig om overzicht en rust te bewaren op verschillende vlakken. 
Ik ondersteun met coaching bij de zoektocht naar de juiste balans tussen werk en privé en het vinden van aansluiting bij persoonlijkheid, talenten en levensdoel. Hoe kun je jouw talenten inzetten zodat het dagelijks leven gemakkelijker wordt voor jou, maar ook vaak voor jouw omgeving? Hoe verdeel jij  tijd en energie? Door het praktisch organiseren van spullen, administratie en leefomgeving ontstaat er rust, ruimte en overzicht. Dit helpt mee om beter te functioneren.

Bij ADHD en ADD zijn vaak de uitvoerende (executieve) functies van de hersenen anders ontwikkeld. Deze functies zorgen voor een goed georganiseerd gedrag, ze ‘dirigeren’ feitelijk onze activiteiten. Denk hierbij aan; impulsbeheersing, taakgerichtheid, timemanagement, werkgeheugen, flexibiliteit, concentratie vasthouden, weerstand bieden aan afleidingen etc.

Een goed voorbeeld is een rustige en passende start van de dag, zoals je wekker die op tijd gaat, niet struikelen over spullen op weg naar de badkamer of het vinden van twee dezelfde (schone) sokken en schoenen. Ook essentieel zijn brood en beleg in huis hebben, sleutels kunnen vinden en op tijd de deur uit gaan naar de juiste afspraak. Doordat je routines ontwikkelt en je huis op orde hebt, bereik je dat je taken veelal minder energie kosten en soepeler verlopen. Dit is ook aan de orde indien binnen de gezins-situatie sprake is van kinderen met ADD of ADHD.

Het uitgangspunt voor mijn aanpak is samen praktische tools en hulpbronnen, die passen bij jouw leven en woonomgeving, te ontwikkelen en in te zetten. In de praktijk kan hierdoor al vrij snel resultaat worden geboekt en verbetering optreden. We kijken vooral wat er wél werkt voor jou.

Heel praktisch:
* opruimen en organiseren van spullen op vaste logische plaatsen
* opstellen van stappenplanen en schema's
* ontwikkelen van routines
* organiseren van huishouden, administratie & agenda
 
Naast het realiseren van rust en overzicht in je persoonlijke omgeving (huis, administratie,werkplek) is het creëren van rust in je hoofd nóg belangrijker. Hoe ga je om met te veel gedachten, plannen, ideeën, lastige gesprekken in je brein? Hoe kun je meer van je eigen – aardigheden & kwaliteiten profiteren i.p.v. er last van te hebben? Hoe ga je om met je eigen overtuigingen? Hoe pak je een grote taak aan en hoe zorg je ervoor dat het op tijd af is? Welke taken kun je uitbesteden? Hoe ga je om met vragen, eisen en deadlines op je werk? Hoe ga je om met jouw energie en tijd? Hoe kun je meer profiteren van jouw super kwaliteiten? Hoe kun je meer grip krijgen op jouw leven en wat of wie heb je daarvoor nodig?

Veel interessante vragen en uitdagingen om samen te onderzoeken!


┬┤Finding a life that fits┬┤