Copyright

Copyright 2020 Labyrint Organizing
Alle rechten voorbehouden.
De afbeeldingen en teksten op deze site zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. De lay-out, teksten en afbeeldingen mogen niet worden gekopieerd voor verspreiding, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Labyrint Organizing. Voor het ontwerp en de lay-out berust het copyright bij SiteWork. te Lochem. Hiervoor geldt dat niet mag worden gekopieerd, of in een gewijzigde vorm toegepast, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Labyrint Organizing.